Знайомство з ерготерапевтами

Знайомство з нашими ерготерапевтами

OT

Для початку, що ж таке Ерготерапія?

Ерготерапія (OccupationalTherapy, окупаційна терапія) – це комплекс реабілітаційних заходів, спрямований на відновлення повсякденної діяльності людини з урахуванням наявних фізичних обмежень.
Повсякденна діяльність включає в себе самообслуговування, трудову діяльність, дозвілля і пов’язані з цим міжособистісні відносини.

Кінцева мета ерготерапії – не тільки максимально відновити рухові функції, а й адаптувати пацієнта до звичного життя здорової людини, допомогти стати самостійним, соціально пристосованим і незалежним у побуті.


У своїй практиці з пацієнтами ерготерапевти приділяють увагу кільком основним сферам.

Ерготерапевти зосереджуються головним чином на:
самостійності;

  • визначенні допоміжних засобів для компенсації, реабілітації та використання сучасних технологій;
  •  моториці та функціях верхніх кінцівок;
  • когнітивно-поведінковій терапії (діагностується психологом);
  • ергодіагностиці (функціональне оцінювання психосенсомоторного потенціалу участі у
    продуктивній діяльності);
  • оцінюванні помешкання та пропозицій щодо забезпечення умов для людей з інвалідністю;
  • розпорядку дня, відпочинку та дозвілля.


У всіх вищезгаданих сферах процес ерготерапії починається з обстеження та визначення функціонального рівня. Тоді ерготерапевт разом з іншими членами міждисциплінарної команди
(лікар, ерготерапевт, фізичний терапевт, психолог, логопед, спеціальний педагог, медсестра та ін.) визначають короткотермінові та довготермінові завдання ерготерапії задля досягнення поставленої мети.

Ерготерапевти Центру реабілітації дітей КНП "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради"

Пчелінцева Лілія Юріївна
Бобков Роман Федорович

Вам також може бути цікавим...

Comments are closed.